Mjerni pretvarač jedinica

Jedinice Struja mase

Gram po danu, kalkulator na mreži, pretvarač tablica konverzije

Gram po danu u Centigram sekundi 0.001157
Gram po danu u Decigram sekundi 0.000116
Gram po danu u Dekagram sekundi 1.16 * 10-6
Gram po danu u Eksagram sekundi 1.16 * 10-23
Gram po danu u Funta godišnje 0.805433
Gram po danu u Funta po danu 0.002205
Gram po danu u Funta po minuti 1.53 * 10-6
Gram po danu u Funta po satu 9.19 * 10-5
Gram po danu u Funta sekundi 2.55 * 10-8
Gram po danu u Gigagram sekundi 1.16 * 10-14
Gram po danu u Gram godišnje 365.227961
Gram po danu u Gram po minuti 0.000694
Gram po danu u Gram po satu 0.041667
Gram po danu u Gram sekundi 1.16 * 10-5
Gram po danu u Hektogram sekundi 1.16 * 10-7
Gram po danu u Kilogram godišnje 0.365228
Gram po danu u Kilogram po satu 4.17 * 10-5
Gram po danu u Kilogram sekundi 1.16 * 10-8
Gram po danu u Kilogramu dnevno 0.001
Gram po danu u Kilogramu u minuti 6.94 * 10-7
Gram po danu u Megagram sekundi 1.16 * 10-11
Gram po danu u Metričkih tona po danu 1 * 10-6
Gram po danu u Metričkih tona po minuti 6.94 * 10-10
Gram po danu u Metričkih tona po satu 4.17 * 10-8
Gram po danu u Metričkih tona po satu 0.000365
Gram po danu u Metričkih tona u sekundi 1.16 * 10-11
Gram po danu u Mikrograma po sekundi 11.574074
Gram po danu u Miligram po danu 1 000
Gram po danu u Miligram po minuti 0.694444
Gram po danu u Miligram po satu 41.666667
Gram po danu u Miligram sekundi 0.011574
Gram po danu u Petagram sekundi 1.16 * 10-20
Gram po danu u SAD dugo tona godišnje 0.000403
Gram po danu u SAD dugo tona po danu 1.1 * 10-6
Gram po danu u SAD dugo tona po minuti 4.59 * 10-8
Gram po danu u SAD dugo tona u sekundi 1.28 * 10-11
Gram po danu u Teragram sekundi 1.16 * 10-17
Gram po danu u Velika Britanija dugo tona godišnje 0.000359
Gram po danu u Velika Britanija dugo tona na sat 4.1 * 10-8
Gram po danu u Velika Britanija dugo tona po danu 9.84 * 10-7
Gram po danu u Velika Britanija dugo tona u sekundi 6.84 * 10-10
Gram po danu u Velika Britanija dugo tona u sekundi 1.14 * 10-11