Dodaj u favorite
 
Uklonite iz favorita

Bijeg brzina, on-line plaćanje

Bijeg brzina kalkulator, on-line izračun vam omogućuje da izračunati brzinu oslobađanja objekta prevladati gravitacijskom privlačenju jednog od planeta u Sunčevom sustavu, ili bilo koji planet mase i radijusa.

Odaberite ili unesite planeta mase i radijusa

  
Planet:
Brzina bijega na Zemlji
Brzina bijega (kozmička brzina, brzina otpuštanja, brzina bijega) - najniža stopa koja je potrebno dati objekt čija masa je zanemariva u odnosu na masu nebeskog tijela, u prevladavanju gravitacijskom privlačenju tijela i pobjeći svoju orbitu.
gdje je M - masa planete, R - radijus planete, G - gravitacijska konstanta, jednaka 6.67408 x 10-11H*m2/kg2