Dodaj u favorite
 
Uklonite iz favorita

Zakon, on-line plaćanje Boyle

Valuta Zakon Boyle, online plaćanje - omogućuje da izračunati odnos između parametara jednadžbe zakona Boyle, kao što su početne, konačni volumen, i početno, završno tlaka plina.

Koji Boyle jednadžba parametri računati

Početni tlak (Pi)
Početni volumen (VI):
Konačni tlak (Pi)
Rezultati za:
Izračunali konačni volumen
Boyle zakon - jedan od osnovnih zakona plina, tvrdi da je tlak plina u procesu izotermne je obrnuto proporcionalna količini zauzima plin: Pi*Vi = Pf*Vf, gdje je Pi - početni pritisak, Vi - početni volumen, Pf - konačni tlak, Vf - konačni volumen.