Dodaj u favorite
 
Uklonite iz favorita

Koliko nula broja

Kalkulator Koliko nula u broju će vam reći broj nula i broj desetke, stotine, tisuće, milijuni, milijarde, bilijune sadržane u bilo kojem broju.
Skala numeriranja:
Kratko - u početku je latinski brojka ukazuje na stupanj tisuća, ali se na kraju dodaje se sufiks "-illion"

Duga - na latinskom brojevima označava stupanj milijun, dodati sufiks "-ona", a titulu 1000 puta više, iz istog brojevima, ali sa sufiksom "-ard"
Unesite broj:
Broj Naziv: