Dodaj u favorite
 
Uklonite iz favorita

Centripetalna akceleracija kad se kreće po obodu online plaćanje

Centripetalna akceleracija kad se kreće po obodu, online plaćanja, omogućuje da izračunati centripetalno ubrzanje, radijus kružnice i linearne brzine dok se kreće duž oboda.

Uzeti u obzir centripetalan ubrzavanje ili raspon brzine

     
Radijus (R):
Brzina (v):
Centripetalan Ubrzanje - komponenta ubrzanje kreće duž zakrivljenog puta usmjerena prema središtu zakrivljenosti putanje koja karakterizira brzinu promjene smjera brzine vektora.

Formula centripetalan Ubrzanje


gdje je v - brzina linearno kretanje stazom, R - polumjer zakrivljenosti u određenom trenutku putanje