Dodaj u favorite
 
Uklonite iz favorita

Volumen kocke, on-line plaćanje

Kalkulator volumen kocke će vam omogućiti da pronađete volumen kocke, znajući svoje rebro.

Unesite kocka rub (H):

Volumen kocke

Kocka - redoviti poliedar, svaka strana koja je kvadrat. Svi rubovi kocke su jednaki.
Formula volumen kocke: V = H3,
Gdje je V - volumen kocke, H - visina rebra