Dodaj u favorite
 
Uklonite iz favorita

Masa tvari u otopini, online plaćanje

Kalkulator težine tvari u otopini, online plaćanja rješenje omogućuje izračunavanje parametara, kao što su masa otopljenog, volumen, koncentraciju i molekulske mase otopine.

Odaberite rješenje želite izračunati parametar

Koncentracija:
Volumen:
Molekularna masa:
Atomska jedinica mase (s teorem je Dalton ...) - jedinica izvan sustava mase koja se koristi za mase molekula, atoma, atomske jezgre i elementarnih čestica.
1 a. e. m. = 1.660 539 040(20) * 10-27 kg.
a. e. m.
Rezultati za:
Izračunajte masu otopljene tvari
Masa otopljenog u otopini određena je formulom:
Težina (g) = količina (L) x koncentracija (mol / l) x Molekularna masa (a, E. M.)