Dodaj u favorite
 
Uklonite iz favorita

Molarni masa plaćanja plina online

Molarna masa kalkulator plin online plaćanje - omogućuje vam da izračunati što je molarna masa plina u određenoj količini, težini, temperature i tlaka plina.

Odaberite ili unesite poznate parametre plina

  
Plin:
Izračunajte molarnu masu dušika
Je molarni masa tvari - omjer mase materijala na broj molova tvari, da je masa jednog mola tvari. Molarni masa plina određuje se iz jednadžbe stanja idealnog plina (jednadžba Mendeljejev-Clapeyron):
gdje - Tlak plina, - Volumen Molarna, - Masa plina, - Molarni masa, - Univerzalna plinska konstanta, - Apsolutna temperatura