Dodaj u favorite
 
Uklonite iz favorita

Newtonov zakon gravitacije

Newtonov zakon gravitacije - omogućuje da izračunati silu gravitacijskog privlačenja, masu predmeta i udaljenost između njih.

Koja je formula za izračunavanje gravitacijske privlačnosti

Masa objekta M1: kg
Objekt m2 Težina kg
Razmak između predmeta (r): m
Gravitacijska sila Formule


gdje je G - gravitacijska konstanta, jednaka 6.67384 (80) * 10-11 m3/(kg2), M1, M2 - masa od dvije čestice, R - udaljenost između dviju materijalnih točaka.