Dodaj u favorite
 
Uklonite iz favorita

Područje paralelograma, on-line plaćanje

Kalkulator paralelogram površina pokazuje kako pronaći područje paralelogram različitih formula: u stranice duljine i visine, dužina sa strane, a kut između njih, dijagonale dužine i kuta između njih.

Metoda za izračunavanje površine paralelograma:

Strana:    Visina:

Volumen kocke

Paralelogram - četverokut čije suprotne strane paralelne (leže na paralelnim linijama).
Formula područje paralelogram: Područje paralelograma ,
gdje - strana paralelogram, h - visina