Dodaj u favorite
 
Uklonite iz favorita

Koncentracija otopine, on-line plaćanje

Kalkulator koncentracije otopine, on-line plaćanja omogućuje da izračunati volumen u litrama parametara Rješenje: volumen otopine prije razrjeđivanja, koncentracije prije i nakon razrjeđivanja.

Odaberite volumen ili koncentracije prebrojavanja rješenja

Prije volumen razrjeđenja (V1):
Koncentracija prije razrjeđivanje (M1):
Koncentracija nakon razrjeđivanja (m2):
Rezultati za:
Izračunati volumen otopine nakon razrjeđivanja
Rješenje - homogenu smjesu čestica otopljene tvari, otapala i produkata reakcije.
Omjer između volumena i koncentracije u otopini prema formuli: V1 * M1 = V2 * M2
gdje je V1 - razrjeđivanje rješenje za volumen, V2 - volumen nakon razrjeđivanja, M1 - koncentracija prije razrjeđivanja, M2 - koncentracija nakon razrjeđivanja.