Dodaj u favorite
 
Uklonite iz favorita

Moment, on-line plaćanje

Moment, on-line plaćanja omogućuje da izračunati fizikalnih veličina kao što je moment sile (zakretni moment) sila vektor, radijus vektora u različitim mjernim jedinicama, te njihove ovisnosti o jedni druge.

Izračunajte moment sile, sile, ili radijus vektor

        
Snaga (F):
Radijus vektor (r):
Rezultati za:
Moment - vektor fizikalna veličina jednaka vektor produkt polumjera vektora vektora sile. Karakteriziraju vrtnje djelovanje sile na kruto tijelo.
Formula od momenta Trenutak snagu, gdje je r - radijus vektor, F - sila