Dodaj u favorite
 
Uklonite iz favorita

Tangencijalno ubrzanje točke, on-line plaćanje

Tangencijalno ubrzanje, on-line izračun vam omogućuje da izračunati tangencijalnu ubrzanje pokretnog tijela za promjenu brzine i putovanje kroz vrijeme.

Uzeti u obzir tangencijalni ubrzanje, brzina ili vrijeme

Početna brzina (V0):
Konačna brzina (V1):
Vrijeme (t):
Tangencijalno ubrzanje - Ubrzanje komponenta usmjerena duž tangente na putu gibanja koje karakteriziraju promjene u brzini modula.

Formula tangencijalno ubrzanje


gdje je V0, V1 - Početni i završni brzina, t - vrijeme gibanja