Dodaj u favorite
 
Uklonite iz favorita

Gay-Lussac je zakon, on-line plaćanje

Kalkulator Gay-Lussac je zakon, on-line plaćanje - omogućuje rascchitat odnosa između parametara jednadžbe zakonu Gay-Lussac-ovog zakona, kao što su pokretanje, konačne temperature i početne, konačni tlak plina.

Koji parametri Gay-Lussac zakon broj

Početni tlak (Pi)
Početna temperatura (Ti):
Završni tlak (Pf):
Rezultati za:
Izračunajte konačnu temperaturu
Gay-Lussac zakon - pri stalnom pritisku, obujam konstantne mase proporcionalna apsolutnoj temperaturi plina:
Gay Lussac-zakon
gdje je Pi - početni pritisak, Ti - početna temperatura, Pf - završni pritisak, Tf - Konačna temperatura.