Dodaj u favorite
 
Uklonite iz favorita

Prva kozmička brzina, online plaćanje

Prva kozmička brzina kalkulator, on-line izračun vam omogućuje da izračunati prvi svemirski brzina objekta, za ulazak u orbitu jednog od planeta Sunčeva sustava, odnosno planeta bilo mase i radijusa.

Odaberite ili unesite planeta mase i radijusa

  
Planet:
Prva kozmička brzina Zemlje
Prva kozmička brzina (brzina rotacije) - je minimalna brzina kojom se tijelo kreće horizontalno na površini planeta, neće pasti na njega, te će se kretati u kružnoj orbiti.
gdje je M - masa planete, R - radijus planete, G - gravitacijska konstanta, jednaka 6.67408 x 10-11Н*м2/kg2