Dodaj u favorite
 
Uklonite iz favorita

Kutni ubrzanje, on-line plaćanje

Kutni ubrzanje, on-line izračun vam omogućuje da izračunati kutnu akceleraciju, kutnu brzinu i vrijeme rotacije, kada se tijelo kreće u krug.

Izračunajte kutno ubrzanje, kutna brzina ili vrijeme rotacije

   
Kutna brzina (ω): zadovoljan/s
Vrijeme (t) Trajanje: Sekunde
Kutno ubrzanje - pseudovector fizikalna veličina koja karakterizira brzinu promjene kutne brzine tijekom vremena.

Formula kutno ubrzanje


gdje sm - kutna brzina, dt - za vrijeme vožnje