Dodaj u favorite
 
Uklonite iz favorita

Radioaktivnost, poluživot, on-line plaćanje

Radioaktivnost, poluživot, on-line plaćanje - omogućuje da izračunati iznos preostalih radioaktivnih tvari i postotak materijala preostalog od početnog iznosa za određeni vremenski period, kao rezultat raspada.

Odaberite poznatu radioizotope ili unesite poluživot

  
Izotopa:
Broj komponenti:
Proteklo vrijeme:
tvari ionizirajućeg ispuštaju tijekom spontanog raspadanja nekih vrsta atoma - zračenja.
Poluživot - vrijeme tijekom kojeg je radioaktivni materijal propada pola od početne količine tvari. Poluraspada se naziva T 1/2 karakterizira brzinu raspadanja radioaktivnih jezgre, a konstantna za određeni radioaktivni izotop.